آتش‌سوزی استرالیا؛ بارش نجات بخش باران برای جنگل‌های شعله‌ور…

اهمیت موضوع:
, آتش‌سوزی استرالیا؛ بارش نجات بخش باران برای جنگل‌های شعله‌ور…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آتش‌سوزی استرالیا؛ بارش نجات بخش باران برای جنگل‌های شعله‌ور…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آتش‌سوزی استرالیا؛ بارش نجات بخش باران برای جنگل‌های شعله‌ور…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آتش‌سوزی استرالیا؛ بارش نجات بخش باران برای جنگل‌های شعله‌ور…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آتش‌سوزی استرالیا؛ بارش نجات بخش باران برای جنگل‌های شعله‌ور…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, آتش‌سوزی استرالیا؛ بارش نجات بخش باران برای جنگل‌های شعله‌ور…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

آتش سوزی گسترده هفته‌های گذشته در استرالیا که از نظر شدت و طول زمان بی سابقه بوده، باعث کشته شدن ۲۸ نفر و مرگ حدود یک میلیارد حیوان شده است.…

Loading...
نظرات