آزمایش بکارت در افغانستان

اهمیت موضوع:
, آزمایش بکارت در افغانستان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آزمایش بکارت در افغانستان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آزمایش بکارت در افغانستان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آزمایش بکارت در افغانستان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آزمایش بکارت در افغانستان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (2 رای)
Loading...

آزمایش اجباری بکارت امروزه در برخی کشورها به دلایل عرفی یا مذهبی رایج است.

یک دختر افغان می‌گوید پس از بازداشت به اتهام رابطه جنسی، مجبور به این آ زمایش شده و باوجود منفی بودن نتیجه آزمایش، او را در بازداشتگاه نگه داشتند و به همین دلیل از سوی اطرافیان و خانواده‌اش طرد شده است.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/virginity-test-in-afghanistan/30221470.html

نظرات