آغاز نشست اقتصادی داووس

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

پنجاهمین نشست مجمع جهانی اقتصاد با شعار «سهام‌داران جهان پایدار و منسجم» در شهر داووس سوئیس آغاز شد. در نشست امسال هیچ مقام رسمی از ایران حضور ندارد. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/30390547.html

Loading...
نظرات