آلودگی رود در دهلی نو؛ هندوها در کف‌‌های سمی مراسم مذهبی برگزار کردند…

اهمیت موضوع:
, آلودگی رود در دهلی نو؛ هندوها در کف‌‌های سمی مراسم مذهبی برگزار کردند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آلودگی رود در دهلی نو؛ هندوها در کف‌‌های سمی مراسم مذهبی برگزار کردند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آلودگی رود در دهلی نو؛ هندوها در کف‌‌های سمی مراسم مذهبی برگزار کردند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آلودگی رود در دهلی نو؛ هندوها در کف‌‌های سمی مراسم مذهبی برگزار کردند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آلودگی رود در دهلی نو؛ هندوها در کف‌‌های سمی مراسم مذهبی برگزار کردند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

شهروندان معتقد هندو روز یکشنبه گذشته با رفتن درون آب رودخانه با کف‌های شیمیایی، مراسم جشن مخصوص خود را برگزار کردند.…

نظرات