آوازخوانی مادران حافظ محیط زیست برای آیندهٔ نوزادانشان…

اهمیت موضوع:
, آوازخوانی مادران حافظ محیط زیست برای آیندهٔ نوزادانشان…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آوازخوانی مادران حافظ محیط زیست برای آیندهٔ نوزادانشان…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آوازخوانی مادران حافظ محیط زیست برای آیندهٔ نوزادانشان…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آوازخوانی مادران حافظ محیط زیست برای آیندهٔ نوزادانشان…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آوازخوانی مادران حافظ محیط زیست برای آیندهٔ نوزادانشان…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

این مادران با اشاره به کودکانشان بر روی پلاکارتها نوشته بودند «آیندهٔ آنها» و به اعتراض می‌خواندند:‌ «در نور حقیقت امیدواریم». …

نظرات