آژانس سازمان ملل غنی سازی اورانیوم ایران روی سقف ۴.۵٪ قرارداد را تصدیق کرد

اهمیت موضوع:
, آژانس سازمان ملل غنی سازی اورانیوم ایران روی سقف ۴.۵٪ قرارداد را تصدیق کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آژانس سازمان ملل غنی سازی اورانیوم ایران روی سقف ۴.۵٪ قرارداد را تصدیق کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آژانس سازمان ملل غنی سازی اورانیوم ایران روی سقف ۴.۵٪ قرارداد را تصدیق کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آژانس سازمان ملل غنی سازی اورانیوم ایران روی سقف ۴.۵٪ قرارداد را تصدیق کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آژانس سازمان ملل غنی سازی اورانیوم ایران روی سقف ۴.۵٪ قرارداد را تصدیق کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

روز چهارشنبه دیدبان اتمی سازمان ملل متحد در جلسه پشت درهای بسته به کشورهای عضو اعلام کرد ایران غنی سازی اورانیوم را به تصفیه ۴.۵٪ رسانده، که از ۳.۶۷٪ که در چارچوب قرارداد هسته ای ۲۰۱۵ انباشت آن مجاز تعیین شده بود، عبور کرده است.

نظرات