آیا موج دوم کرونا آغاز شده است؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

مسئولان در ایران و سایر کشورها، آرام آرام به سوی کاستن از تدابیر قرنطینه‌ای و بازگشایی اماکن عمومی و تجاری می‌روند. این در حالیست که بسیاری از احتمال همه‌ گیری موج دوم کرونا ابراز نگرانی می‌کنند. شهریار صیامی نگاهی کرده به این موضوع…
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/30629940.html

نظرات