آیا کار کارِ انگلیسی هاست؟ وزیر خارجه پیشین بریتانیا پاسخ می‌دهد

اهمیت موضوع:
, آیا کار کارِ انگلیسی هاست؟ وزیر خارجه پیشین بریتانیا پاسخ می‌دهد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آیا کار کارِ انگلیسی هاست؟ وزیر خارجه پیشین بریتانیا پاسخ می‌دهد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آیا کار کارِ انگلیسی هاست؟ وزیر خارجه پیشین بریتانیا پاسخ می‌دهد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آیا کار کارِ انگلیسی هاست؟ وزیر خارجه پیشین بریتانیا پاسخ می‌دهد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آیا کار کارِ انگلیسی هاست؟ وزیر خارجه پیشین بریتانیا پاسخ می‌دهد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

گفت‌وگو با جک استرا در مورد کتابش و همینطور تحولات روز، بویژه فشارهایی که آمریکا بر ایران وارد کرده است.

نظرات