ادامه اعتراضات در دانشگاه شریف: «نخبه‌هامون رو کشتند، به جاش آخوند گذاشتند»

اهمیت موضوع:
, ادامه اعتراضات در دانشگاه شریف: «نخبه‌هامون رو کشتند، به جاش آخوند گذاشتند», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ادامه اعتراضات در دانشگاه شریف: «نخبه‌هامون رو کشتند، به جاش آخوند گذاشتند», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ادامه اعتراضات در دانشگاه شریف: «نخبه‌هامون رو کشتند، به جاش آخوند گذاشتند», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ادامه اعتراضات در دانشگاه شریف: «نخبه‌هامون رو کشتند، به جاش آخوند گذاشتند», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ادامه اعتراضات در دانشگاه شریف: «نخبه‌هامون رو کشتند، به جاش آخوند گذاشتند», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
, ادامه اعتراضات در دانشگاه شریف: «نخبه‌هامون رو کشتند، به جاش آخوند گذاشتند», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protests/5243214.html

Loading...
نظرات