از دو سوی آمو: از بهروز زیورف تا آریانا سعید

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

در برنامه این هفته، ترانه هایی می شنوید از بهروز زیورف، احمد ولی تاج، سعید جعفروف و آریانا سعید.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏

Loading...
نظرات