استفاده از رُبات در بخش مبتلایان به ویروس کرونا در بیمارستان پکن…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

بیمارستان هیدیان در پایتخت چین برای یک هفته است که از یک رُبات برای خدمات‌رسانی به مبتلایان ویروس کرونا استفاده می‌کند.…

Loading...
نظرات