اسپایدر‌من فرانسوی در حمایت از اعتصابگران کشورش از برج توتال بالا رفت …

اهمیت موضوع:
, اسپایدر‌من فرانسوی در حمایت از اعتصابگران کشورش از برج توتال بالا رفت …, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اسپایدر‌من فرانسوی در حمایت از اعتصابگران کشورش از برج توتال بالا رفت …, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اسپایدر‌من فرانسوی در حمایت از اعتصابگران کشورش از برج توتال بالا رفت …, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اسپایدر‌من فرانسوی در حمایت از اعتصابگران کشورش از برج توتال بالا رفت …, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اسپایدر‌من فرانسوی در حمایت از اعتصابگران کشورش از برج توتال بالا رفت …, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, اسپایدر‌من فرانسوی در حمایت از اعتصابگران کشورش از برج توتال بالا رفت …, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

برغم آنکه نخست وزیر فرانسه به تازگی گفته است که دولت حاضر است در مورد سن برخورداری ازمستمری کامل بازنشستگی امتیاز بدهد اما سندیکاها و اتحادیه های صنفی این عقب نشینی را کافی نمی‌دانند و خواستار لغو کامل برنامه اصلاحی هستند.…

Loading...
نظرات