اشاره مایک پنس به ایران در سخنرانی خود در نشست سالانه بنیاد هریتج

اهمیت موضوع:
, اشاره مایک پنس به ایران در سخنرانی خود در نشست سالانه بنیاد هریتج, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اشاره مایک پنس به ایران در سخنرانی خود در نشست سالانه بنیاد هریتج, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اشاره مایک پنس به ایران در سخنرانی خود در نشست سالانه بنیاد هریتج, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اشاره مایک پنس به ایران در سخنرانی خود در نشست سالانه بنیاد هریتج, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اشاره مایک پنس به ایران در سخنرانی خود در نشست سالانه بنیاد هریتج, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-pence/5136355.html

نظرات