اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در شامگاه شنبه ۲۵ آبان

اهمیت موضوع:
, اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در شامگاه شنبه ۲۵ آبان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در شامگاه شنبه ۲۵ آبان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در شامگاه شنبه ۲۵ آبان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در شامگاه شنبه ۲۵ آبان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در شامگاه شنبه ۲۵ آبان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

در ایران اعتراضات در پی افزایش قیمت بنزین در طول شامگاه شنبه ۲۵ آبان ماه ادامه دارد. گزیده‌ای از تصاویری که از شهرهای مختلف به دست بی بی سی فارسی رسیده را در این ویدیو ببینید.

نظرات