اعتراض سکوت در ساختمان کاپیتول علیه دونالد ترامپ

اهمیت موضوع:
, اعتراض سکوت در ساختمان کاپیتول علیه دونالد ترامپ, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اعتراض سکوت در ساختمان کاپیتول علیه دونالد ترامپ, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اعتراض سکوت در ساختمان کاپیتول علیه دونالد ترامپ, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اعتراض سکوت در ساختمان کاپیتول علیه دونالد ترامپ, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اعتراض سکوت در ساختمان کاپیتول علیه دونالد ترامپ, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, اعتراض سکوت در ساختمان کاپیتول علیه دونالد ترامپ, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

این اعتراض در حالی برگزار شد که مجلس نمایندگان آمریکا مصوبۀ دو ماده‌ای استیضاح دونالد ترامپ را تحویل سنا داده و قرار است از هفتۀ آینده جلسات استیضاح او آغاز شود.…

Loading...
نظرات