اعتراض پدر عصبانی به جانسون درباره وضعیت خدمات درمانی در بریتانیا…

اهمیت موضوع:
, اعتراض پدر عصبانی به  جانسون درباره وضعیت خدمات  درمانی در بریتانیا…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اعتراض پدر عصبانی به  جانسون درباره وضعیت خدمات  درمانی در بریتانیا…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اعتراض پدر عصبانی به  جانسون درباره وضعیت خدمات  درمانی در بریتانیا…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اعتراض پدر عصبانی به  جانسون درباره وضعیت خدمات  درمانی در بریتانیا…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اعتراض پدر عصبانی به  جانسون درباره وضعیت خدمات  درمانی در بریتانیا…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

بوریس جانسون مشغول بازدید از بیمارستانی در لندن بود که با اعتراض پدر یکی از بیماران مواجه شد. او خطاب به جانسون گفت که خدمات درمان عمومی بریتانیا از بین رفته است. …
لب بیشتر : https://fa.euronews.com/2019/09/19/angry-father-complain-over-treatment-qualification-in-uk-to-britain-pm

مشترک شوید: https://www.youtube.com/c/euronewspe?sub_confirmation=1

نظرات