Loading...

اعتراض یک كشاورز اهوازى و لعن و نفرین به روحانی شیاد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

🔴اعتراض یک كشاورز اهوازى و لعن و نفرین به روحانی شیاد که در دوران قدرتش نه تنها هیچ گامی برای بهبود بخشیدن به وضعیت معشیتی مردم نکرد بلکه نارضایتی مردم از زندگی هر روز بیشتر و بیشتر می شود.

#ارسالی

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply