اعتصاب اعضای اپرای پاریس و اجرای رایگان برای مردم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

این چهارمین اجرای هنری نوازندگان، خوانندگان و دیگر اعضای اپرای پاریس در فضای باز، در هفته‌های اخیر بود و مقابل ساختمان مشهور اپرای گارنیر برگزار شد.…

Loading...
نظرات