افشاگری مرتضی (خواننده) از کمبود تجهیزات بیمارستانی و فوت ۲برادر و یک خواهرش

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

افشاگری مرتضی (خواننده) از کمبود تجهیزات بیمارستانی و فوت ۲برادر و یک خواهرش
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات