اقدام‌های «بی‌سابقه» کره‌شمالی برای مقابله با ویروس کرونا…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

طبق گفته بسیاری از ناظران کره شمالی اقدام‌های «بی‌سابقه‌ای» را برای جلوگیری از شیوع کرونا در این کشور به‌کار گرفته است.

Loading...
نظرات