اندونزی ۹ کانتینر حاوی زباله های سمی را به استرالیا باز می گرداند…

اهمیت موضوع:
, اندونزی ۹ کانتینر حاوی زباله های سمی را به استرالیا باز می گرداند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اندونزی ۹ کانتینر حاوی زباله های سمی را به استرالیا باز می گرداند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اندونزی ۹ کانتینر حاوی زباله های سمی را به استرالیا باز می گرداند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اندونزی ۹ کانتینر حاوی زباله های سمی را به استرالیا باز می گرداند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اندونزی ۹ کانتینر حاوی زباله های سمی را به استرالیا باز می گرداند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

اندونزی ماه ژوئن گذشته پس از اقدام چین در ممنوعیت واردات زباله به برخی از دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا در این کارزار پیوست.…

نظرات