انصراف ترامپ از افزودن سئوال مربوط به تابعیت در سرشماری آمریکا

اهمیت موضوع:
, انصراف ترامپ از افزودن سئوال مربوط به تابعیت در سرشماری آمریکا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, انصراف ترامپ از افزودن سئوال مربوط به تابعیت در سرشماری آمریکا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, انصراف ترامپ از افزودن سئوال مربوط به تابعیت در سرشماری آمریکا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, انصراف ترامپ از افزودن سئوال مربوط به تابعیت در سرشماری آمریکا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, انصراف ترامپ از افزودن سئوال مربوط به تابعیت در سرشماری آمریکا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا  از تلاش برای افزودن سئوال مربوط به تابعیت در سرشماری ملی آمریکا انصراف داد. او به نهادهای دولت فدرال دستور داد تا سرشماری را با اطلاعات موجود انجام دهند.

نظرات