انعکاس اعتراض‌های ۸۸ ایران بر پرده نقره‌ای

اهمیت موضوع:
, انعکاس اعتراض‌های ۸۸ ایران بر پرده نقره‌ای, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, انعکاس اعتراض‌های ۸۸ ایران بر پرده نقره‌ای, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, انعکاس اعتراض‌های ۸۸ ایران بر پرده نقره‌ای, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, انعکاس اعتراض‌های ۸۸ ایران بر پرده نقره‌ای, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, انعکاس اعتراض‌های ۸۸ ایران بر پرده نقره‌ای, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

ده سال بعد از حوادث ۸۸ نگاهی کرده ایم به تاثیر این اتفاقات بر سینمای ایران؛ از سانسور و محدودیت و محکومیت در انعکاس صدای اعتراض‌ها تا شکل گیری روایات حکومتی بر پرده نقره ای. از توقیف فیلم‌هایی از نگاه معترضان و آسیب دیدگان تا تولد این روایات در خارج از ایران.

مریم زهدی گزارش می دهد.

نظرات