انفجار خودروی اتوبوس شرکت واحد در تبریزدر رو گذر سردرود جنب پمپ بنزین

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

انفجار خودروی #اتوبوس شرکت واحد در تبریز!
در رو گذر سردرود جنب پمپ بنزین
گفته میشود اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی تبریز فرسوده اعلام شده است!!
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات