اورفه در جهنم؛ اجرایی جسورانه از اپرایی سیاسی-اجتماعی

اهمیت موضوع:
, اورفه در جهنم؛ اجرایی جسورانه از اپرایی سیاسی-اجتماعی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اورفه در جهنم؛ اجرایی جسورانه از اپرایی سیاسی-اجتماعی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اورفه در جهنم؛ اجرایی جسورانه از اپرایی سیاسی-اجتماعی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اورفه در جهنم؛ اجرایی جسورانه از اپرایی سیاسی-اجتماعی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, اورفه در جهنم؛ اجرایی جسورانه از اپرایی سیاسی-اجتماعی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

«این اپرا از زمان خودش خیلی جلوتر بود، مسائلی نظیر آزادی جنسی و تقدس ازدواج را به سخره می‌گیرد.»…
لب بیشتر : https://fa.euronews.com/2019/08/22/orpheus-in-underworld-new-release-in-salzburg

مشترک شوید: https://www.youtube.com/c/euronewspe?sub_confirmation=1

نظرات