این هم امامزاده هانوفر پروفسور سمیعی (ع) ؛ برای شفای عاجل جانیان و قاتلان جمهوری اسلامی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
آخوندها به شما توصیه می کنند که به امامزاده های حرومزاده وطنی دخیل ببندید 
اما پای جون خودشون که وسط میاد با پول مردم میرن امامزاده هانوفر آلمان

Loading...
نظرات