این هم نمونه توهین های ترامپ به ایرانیان از دید آخوند روحانی !

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
آخوند روحانی به خاطر این توهین های ترامپ!!! موضع گرفت

%252Bfunny%2Bpic2 این هم نمونه توهین های ترامپ به ایرانیان از دید آخوند روحانی !
نظرات