باران بنیان‌کن در سائوپائولو خانه‌ها و خودروها را با خود برد…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

در تصاویر، خودروها و شهروندان در حالی که تا بیش از یک متر زیر آب رفته‌اند دیده می‌شوند.…

Loading...
نظرات