بازار داغ شرط بندی در بریتانیا بر روی احتمال تمدید برکسیت…

اهمیت موضوع:
, بازار داغ شرط بندی در بریتانیا بر روی احتمال تمدید برکسیت…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بازار داغ شرط بندی در بریتانیا بر روی احتمال تمدید برکسیت…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بازار داغ شرط بندی در بریتانیا بر روی احتمال تمدید برکسیت…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بازار داغ شرط بندی در بریتانیا بر روی احتمال تمدید برکسیت…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بازار داغ شرط بندی در بریتانیا بر روی احتمال تمدید برکسیت…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

با آنکه شرط بندی بر روی موضوعات و رویدادهای سیاسی بخش کوچکی از این بازار پرمشتری را به خود اختصاص می دهد اما یک متصدی بنگاه شرط بندی در بریتانیا می گوید که انتظار برای تعیین سرنوشت برکسیت سبب شده تا طی دو ماه گذشته یکصد هزار پوند بر روی این موضوع شرط بندی شود.…

نظرات