Loading...

بازداشت ‘حسن رعیت’ تایید شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

سخنگوی قوه قضائیه ایران بازداشت حسن میرکاظمی، چهره جنجالی نزدیک به بابک زنجانی را تأیید کرده است. خبر بازداشت آقای میرکاظمی، ملقب به ‘حسن رعیت’، از چند روز پیش در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود. گفته می شود او به فساد و تخلف مالی متهم شده است.

فواد مسیحا گزارش می دهد.

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply