بازماندگان قربانیان سقوط بوئینگ ‘فریب خورده‌اند’

اهمیت موضوع:
, بازماندگان قربانیان سقوط بوئینگ ‘فریب خورده‌اند’, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بازماندگان قربانیان سقوط بوئینگ ‘فریب خورده‌اند’, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بازماندگان قربانیان سقوط بوئینگ ‘فریب خورده‌اند’, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بازماندگان قربانیان سقوط بوئینگ ‘فریب خورده‌اند’, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بازماندگان قربانیان سقوط بوئینگ ‘فریب خورده‌اند’, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

وکلای خانواده قربانیان هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس که در اندونزی سقوط کرد، می گویند که بستگان قربانیان، برای دریافت غرامت فریب خورده‌اند.

نظرات