بامداد -۲۲ خرداد-کازرون – صدای تیراندازی در شهر شنیده شده است

اهمیت موضوع:
, بامداد -۲۲ خرداد-کازرون  – صدای تیراندازی در شهر شنیده شده است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بامداد -۲۲ خرداد-کازرون  – صدای تیراندازی در شهر شنیده شده است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بامداد -۲۲ خرداد-کازرون  – صدای تیراندازی در شهر شنیده شده است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بامداد -۲۲ خرداد-کازرون  – صدای تیراندازی در شهر شنیده شده است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بامداد -۲۲ خرداد-کازرون  – صدای تیراندازی در شهر شنیده شده است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

بامداد -۲۲ خرداد-کازرون

«صدای تیراندازی در شهر شنیده شده است»

با نزدیک شدن به روز شنبه و روز خیزش ملی میهنی در کازرون ٫اردوکشی سنگین امنیتیها در کازرون گزارش شده است.

حاکمیت با سر در گمی بسیار سعی در خاموش کردن و کشیدن دیوار خبری در کازرون را دارد.

#اعتراضات_سراسری
#چهل_سال_شکست
#نظام_رفتنی_است
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات