بخشی از برنامه دیدبان شهروند – پروانه سلحشوری: برای مجلسی که رنگی از دموکراسی ندارد کاندیدا نشدم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/citizen-watch-short-video/5284264.html

Loading...
نظرات