بخشی از برنامه کارت قرمز – چرا فدراسیون ۳۶ ساعت درباره دوپینگ کشتی‌گیر ایرانی سکوت کرد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/red-card-sot/5298498.html

Loading...
نظرات