برایان هوک: رژیم ایران نباید مانع حضور سازمان بهداشت جهانی شود

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran-hook/5305703.html

Loading...
نظرات