برای اولین بار در اروپا و فرانسه؛ استفاده از قطار پرسرعت برای انتقال مبتلایان به ویروس‌کرونا …

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

یک قطار پرسرعت فرانسه موسوم به «TGV» مجهز به تمام تجهیزات پزشکی لازم شده و بیماران را از آلزاس به دیگر نقاط کشور منتقل می‌کند.…

#-

Loading...
نظرات