برای نخستین بار در تاریخ الجزایر یکی از مخالفان رئیس پارلمان شد

اهمیت موضوع:
, برای نخستین بار در تاریخ الجزایر یکی از مخالفان رئیس پارلمان شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برای نخستین بار در تاریخ الجزایر یکی از مخالفان رئیس پارلمان شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برای نخستین بار در تاریخ الجزایر یکی از مخالفان رئیس پارلمان شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برای نخستین بار در تاریخ الجزایر یکی از مخالفان رئیس پارلمان شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برای نخستین بار در تاریخ الجزایر یکی از مخالفان رئیس پارلمان شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

در ساعات پایانی روز چهارشنبه، با رای پارلمان الجزایر، سلیمان شنین از ائتلاف سه حزب اسلامگرا، جانشین معاذ بوشارب از “جبهه آزادیبخش میهنی” شد. او عضو حزب “جنبش بازسازی ملی” است که از احزاب عضو ائتلاف اسلامگرایان پارلمان الجزایر است.

نظرات