برای نظام دین فقط سلاح و وسیلە برای ادامە حکومت است

اهمیت موضوع:
, برای نظام دین فقط سلاح و وسیلە برای ادامە حکومت است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برای نظام دین فقط سلاح و وسیلە برای ادامە حکومت است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برای نظام دین فقط سلاح و وسیلە برای ادامە حکومت است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برای نظام دین فقط سلاح و وسیلە برای ادامە حکومت است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برای نظام دین فقط سلاح و وسیلە برای ادامە حکومت است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

برای نظام دین فقط سلاح و وسیلە برای ادامە حکومت است!

این هم‌ بدر کامل ماه شب چهاردهم رمضان! اکنون ھمە بدانند خامنه ای و صداوسیما و در کل حکومت حتی دربارە شروع رمضان ھم دروغ گفتە و از آن بھرەبرداری سیاسی میکنند.

#اعتراضات_سراسری
#چهل_سال_شکست
#نظام_رفتنی_است
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات