بریتانیا هم از نقش ایران در حمله به نفتکش ها در دریای عمان اطمینان دارد

اهمیت موضوع:
, بریتانیا هم از نقش ایران در حمله به نفتکش ها در دریای عمان اطمینان دارد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بریتانیا هم از نقش ایران در حمله به نفتکش ها در دریای عمان اطمینان دارد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بریتانیا هم از نقش ایران در حمله به نفتکش ها در دریای عمان اطمینان دارد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بریتانیا هم از نقش ایران در حمله به نفتکش ها در دریای عمان اطمینان دارد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بریتانیا هم از نقش ایران در حمله به نفتکش ها در دریای عمان اطمینان دارد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/uk-iran/4960992.html

نظرات