Loading...

بعد از شانزده دهه بالاخره یک زن رئیس موزه رومی-آلمانی شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

شانزده دهه ریاست مردان بر یکی از بزرگ ترین موسسات پژوهشی آلمان و حالا یک زن! در برنامه امروز ۱۰۰ زن سراغ دانشمندی جوان رفته ایم. اولین زنی که به ریاست موزه مرکزی رومی آلمانی رسیده است. دومین موسسه پژوهشی آلمان در زمینه علم باستان شناسی و مرکز علمی شناخته شده در جهان. آلکساندرا بوش رییس جدید موزه می گوید با وجود راه طولانی که زنان آلمانی طی کرده اند، این کشور بخشی از جهانی هنوز مردانه است.

مریم انصاری در شهر ماینز به سراغ او رفته است.

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply