بعد از ۴۰ سال یک مادر با دو تا بچه در جستجوی روزی باید تا کمر در سطل زباله خم شود

اهمیت موضوع:
, بعد از ۴۰ سال یک مادر با دو تا بچه در جستجوی روزی باید تا کمر در سطل زباله خم شود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بعد از ۴۰ سال یک مادر با دو تا بچه در جستجوی روزی باید تا کمر در سطل زباله خم شود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بعد از ۴۰ سال یک مادر با دو تا بچه در جستجوی روزی باید تا کمر در سطل زباله خم شود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بعد از ۴۰ سال یک مادر با دو تا بچه در جستجوی روزی باید تا کمر در سطل زباله خم شود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بعد از ۴۰ سال یک مادر با دو تا بچه در جستجوی روزی باید تا کمر در سطل زباله خم شود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

اینهم از دستاوردهای جمهوری اسلامی که بعد از ۴۰ سال یک مادر با دو تا بچه باید برای بدست آوردن روزی تا کمر در سطل زباله خم شود و حتی ترس از این داشته باشد که شهرداری او را بجرم دستبرد به زباله مورد مواخذه قرار دهد.

#اعتراضات_سراسری
#چهل_سال_شکست
#نظام_رفتنی_است
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات