به اعتراض اين پيرمرد در مترو ايران گوش كنيد : ما موشک و اورانیوم نمیخواهم، ما ازادی میخواهیم

اهمیت موضوع:
, به اعتراض اين پيرمرد در مترو ايران گوش كنيد : ما موشک و اورانیوم نمیخواهم، ما ازادی میخواهیم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, به اعتراض اين پيرمرد در مترو ايران گوش كنيد : ما موشک و اورانیوم نمیخواهم، ما ازادی میخواهیم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, به اعتراض اين پيرمرد در مترو ايران گوش كنيد : ما موشک و اورانیوم نمیخواهم، ما ازادی میخواهیم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, به اعتراض اين پيرمرد در مترو ايران گوش كنيد : ما موشک و اورانیوم نمیخواهم، ما ازادی میخواهیم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, به اعتراض اين پيرمرد در مترو ايران گوش كنيد : ما موشک و اورانیوم نمیخواهم، ما ازادی میخواهیم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

به اعتراض اين پيرمرد در مترو ايران گوش كنيد

👈ما موشک و اورانیوم نمیخواهم، ما ازادی میخواهیم
👈 در فردای ایران ازاد به یاد #بهروز_هاجیلو میدانها نام گزاری خواهدشد.

#اعتراضات_سراسری
#چهل_سال_شکست
#نظام_رفتنی_است

تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات