بورل در پاسخ به یورونیوز: سرکوب ها و بحث هسته ای دو مقوله متفاوت هستند…

اهمیت موضوع:
, بورل در پاسخ به یورونیوز: سرکوب ها و بحث هسته ای دو مقوله متفاوت هستند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بورل در پاسخ به یورونیوز: سرکوب ها و بحث هسته ای دو مقوله متفاوت هستند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بورل در پاسخ به یورونیوز: سرکوب ها و بحث هسته ای دو مقوله متفاوت هستند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بورل در پاسخ به یورونیوز: سرکوب ها و بحث هسته ای دو مقوله متفاوت هستند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بورل در پاسخ به یورونیوز: سرکوب ها و بحث هسته ای دو مقوله متفاوت هستند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, بورل در پاسخ به یورونیوز: سرکوب ها و بحث هسته ای دو مقوله متفاوت هستند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

هرچند اتحادیه اروپا پس از سه هفته دررابطه با سرکوب های گسترده، دولت ایران را به نقض حقوق بشر محکوم کرد اما رئیس سیاست خارجی اروپا هم چنان می گوید این موضوع تاثیری بر مذاکرات هسته ای نخواهدداشت. …
لب بیشتر : https://farsi.euronews.com/2019/12/10/borel-restraint-repression-is-a-different-things-from-nuclear-negotiations

مشترک شوید: https://www.youtube.com/c/euronewspe?sub_confirmation=1

Loading...
نظرات