بیانیه ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران

اهمیت موضوع:
, بیانیه ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بیانیه ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بیانیه ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بیانیه ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بیانیه ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

سخنان عباس واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ تن از فعالین مدنی- سیاسی داخل کشور برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی ایران

نظرات