بیماری را به دلیل «نبود پل» در یک روستای سیستان و بلوچستان از رودخانه گذراندند

اهمیت موضوع:
, بیماری را به دلیل «نبود پل» در یک روستای سیستان و بلوچستان از رودخانه گذراندند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بیماری را به دلیل «نبود پل» در یک روستای سیستان و بلوچستان از رودخانه گذراندند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بیماری را به دلیل «نبود پل» در یک روستای سیستان و بلوچستان از رودخانه گذراندند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بیماری را به دلیل «نبود پل» در یک روستای سیستان و بلوچستان از رودخانه گذراندند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, بیماری را به دلیل «نبود پل» در یک روستای سیستان و بلوچستان از رودخانه گذراندند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-economy/4922760.html

نظرات