بی‌اعتمادی مردم ایران به کارایی سیاست‌های حکومت در مقابله با شیوع کرونا

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5361056.html

نظرات