Nov 28, 2018

تاریخ را همیشه فاتحان نمی‌نویسند: روایتی از دو قربانی جنگ

Written by
تاریخ را همیشه فاتحان نمی‌نویسند: روایتی از دو قربانی جنگ

در صد سال گذشته، داستان هزاران سرباز جنگ‌های جهانی اول و دوم و ده ها جنگ کوچک و بزرگ در کتاب های تاریخی ثبت شده اند. اما کمتر نامی از آنانی برده می شود که در جنگ نقشی نداشتند و تنها قربانی جنگ بودند.

گزارش ژیار گل درباره یکی از قربانیان آلمانی جنگ جهانی دوم است و سرباز آمریکایی‌ای، که احتمالا باعث مرگ او شده بود.

بازدید : 16

مطالب مرتبط

دسته بندی:
خبر
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!