Loading...

تاریخ را همیشه فاتحان نمی‌نویسند: روایتی از دو قربانی جنگ

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

در صد سال گذشته، داستان هزاران سرباز جنگ‌های جهانی اول و دوم و ده ها جنگ کوچک و بزرگ در کتاب های تاریخی ثبت شده اند. اما کمتر نامی از آنانی برده می شود که در جنگ نقشی نداشتند و تنها قربانی جنگ بودند.

گزارش ژیار گل درباره یکی از قربانیان آلمانی جنگ جهانی دوم است و سرباز آمریکایی‌ای، که احتمالا باعث مرگ او شده بود.

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply