تبعات توفان هاگی‌بیس در ژاپن؛ سطح خطر رانش زمین همچنان بالاست…

اهمیت موضوع:
, تبعات توفان هاگی‌بیس در ژاپن؛ سطح خطر رانش زمین همچنان بالاست…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تبعات توفان هاگی‌بیس در ژاپن؛ سطح خطر رانش زمین همچنان بالاست…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تبعات توفان هاگی‌بیس در ژاپن؛ سطح خطر رانش زمین همچنان بالاست…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تبعات توفان هاگی‌بیس در ژاپن؛ سطح خطر رانش زمین همچنان بالاست…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تبعات توفان هاگی‌بیس در ژاپن؛ سطح خطر رانش زمین همچنان بالاست…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

وقوع توفان روز یکشنبه در مناطق وسیعی از ژاپن از جمله ساکو، فوکوشیما و توکیو زندگی هزاران تن را مختل کرد. …

نظرات