Loading...

تبلت – چرا به داد دانش‌آموزان دبستان بیرک در سیستان بلوچستان نمی‌رسید که زیر کپر درس می‌خوانند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...آقای روحانی قبل از اینکه مدرسه‌ای خراب شود یا دانش‌آموزان زنده زنده در آتش بسوزند و شما کمیته ویژه برای پیگیری یک حادثه جانسوز تشکیل دهید چرا به داد دانش‌آموزان دبستان بیرک در سیستان بلوچستان نمی‌رسید که زیر کپر درس می‌خوانند

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply