تجمع اعتراضی در سنندج و مقابل سفارت ترکیه در تهران، در حمایت از کردهای سوریه

اهمیت موضوع:
, تجمع اعتراضی در سنندج و مقابل سفارت ترکیه در تهران، در حمایت از کردهای سوریه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تجمع اعتراضی در سنندج و مقابل سفارت ترکیه در تهران، در حمایت از کردهای سوریه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تجمع اعتراضی در سنندج و مقابل سفارت ترکیه در تهران، در حمایت از کردهای سوریه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تجمع اعتراضی در سنندج و مقابل سفارت ترکیه در تهران، در حمایت از کردهای سوریه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, تجمع اعتراضی در سنندج و مقابل سفارت ترکیه در تهران، در حمایت از کردهای سوریه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5121333.html

نظرات